دبیرستان شبانه روزی نمونه دولتی سیفیه

(متوسطه دوره دوم)

ورود

 

دانش آموزان ممتاز...

فعالیت های حوزه پرورشی

محرم

محرم

لینک دانلود

نمایش
محرم

محرم

نمایش
دبیرستان سیفیه

دبیرستان سیفیه

نمایش

موسیقی بی کلام

موسیقی امبینت

موسیقی امبینت

(موسیقی امبینت) موسیقی امبینت یکی از سبک های موسیقی است که اخیرا بسیار پرطرفدار شده است. تاریخ ابداع این

نمایش
موسیقی های مناسب برای مطالعه

موسیقی های مناسب برای مطالعه

این 11عدد موسیقی در سبک امبینت(Ambinet) است .درمحیط هایی که صداهای مزاحم برای مطالعه کردن وجود دارداین سبک موسیقی کمک

نمایش

   ​​ 

نماد الکترونیک