دبیرستان شبانه روزی نمونه دولتی سیفیه

(متوسطه دوره دوم)

پیش ثبت نام

ورود

 

دانش آموزان ممتاز...

فعالیت های حوزه پرورشی

روز جوان ومیثاق باشهدا

روز جوان ومیثاق باشهدا

لینک دانلود

نمایش
هفته معلم

هفته معلم

لینک دانلود

نمایش
مسابقات فوتسال

مسابقات فوتسال

لینک دانلود

نمایش

موسیقی بی کلام

موسیقی امبینت

موسیقی امبینت

(موسیقی امبینت) موسیقی امبینت یکی از سبک های موسیقی است که اخیرا بسیار پرطرفدار شده است. تاریخ ابداع این

نمایش
موسیقی های مناسب برای مطالعه

موسیقی های مناسب برای مطالعه

این 11عدد موسیقی در سبک امبینت(Ambinet) است .درمحیط هایی که صداهای مزاحم برای مطالعه کردن وجود دارداین سبک موسیقی کمک

نمایش
آرشیو

   ​​ 

نماد الکترونیک