​دبیرستان شبانه روزی نمونه دولتی سیفیه
 
(متوسطه دوره دوم)

ورود

آخرین فعالیت های دبیرستان نمونه سیفیه ملایر

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده

دومین جلسه شورای دبیران

مشاهده
جلسه شورای دبیران درخرداد1402

جلسه شورای دبیران درخرداد1402

مشاهده

بازدید مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان و هیأت همراه از پژوهشگاه سیفیه

مشاهده
جلسه شورای دبیران درخرداد1402

جلسه شورای دبیران درخرداد1402

مشاهده
مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان دبیرستان نمونه سیفیه ملایر

مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان دبیرستان نمونه سیفیه ملایر

مشاهده
فعالیت کتابخانه آموزشگاه به صورت رایانه ای

فعالیت کتابخانه آموزشگاه به صورت رایانه ای

مشاهده
آرشیو گالری تصاویر

عوامل اداری و اجرایی...

اعضای انجمن اولیا ومربیان