​دبیرستان شبانه روزی نمونه دولتی سیفیه
 
(متوسطه دوره دوم)

ورود

دانش آموزان ممتاز...

آخرین فعالیت های دبیرستان نمونه سیفیه ملایر

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان

مشاهده
دبیرستان شبانه روزی نمونه دولتی موقوفه سیفیه ملایر(دوره دوم)

دبیرستان شبانه روزی نمونه دولتی موقوفه سیفیه ملایر(دوره دوم)

مشاهده
دبیرستان شبانه روزی نمونه دولتی موقوفه سیفیه ملایر(دوره دوم)

دبیرستان شبانه روزی نمونه دولتی موقوفه سیفیه ملایر(دوره دوم)

مشاهده
برنامه تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان  در تاریخ های 21و22و23آذرماه1400

برنامه تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان در تاریخ های 21و22و23آذرماه1400

مشاهده
بازسازی سرایداری با مشارکت اداره محترم اوقاف ملایر

بازسازی سرایداری با مشارکت اداره محترم اوقاف ملایر

مشاهده

هفته معلم و گردهمآیی دبیران دبیرستان نمونه سیفیه ملایر

مشاهده
جلسه شورای دبیران درخرداد1402

جلسه شورای دبیران درخرداد1402

مشاهده
آرشیو گالری تصاویر

دبیران دبیرستان